Blossom / Paño de Descargas - 2021
39 x 29” - Screen Print on canvas